Waktu

Alamat bila mata kedutan

2300-0100 Kiri akan ada pertolongan

Kanan akan diundang makan
0100-0300 Kiri akan bersedih

Kanan ada yang merindukan anda
0300-0500 Kiri kedatangan tamu dari jauh

Kanan akan senang hatinya
0500-0700 Kiri kedatangan tamu yang dihormati

Kanan akan selamat
0700-0900 Kiri kedatangan saudara atau teman dari jauh

Kanan mau kehilangan
0900-1100 Kiri akan di undang makan sian

Kanan akan ada halangan
1100-1300 Kiri mendapatkan apa yang diharapkan tengah hari

Kanan akan ada kesusahan
1300-1500 Kiri akan bersenang hati

Kanan ketemu jodoh
1500-1700 Kiri akan mendapat rugi

Kanan dikenang si dia
1700-1900 Kiri akan ada tamu petang

Kanan mau kumpul sama teman
1900-2100 Kiri akan ada tamu tengah malam

Kanan rumah di curigai seseorang
2100-2300 Kiri langganan datang

Kanang akan ada perkara